Byggtransporter i Piteå AB
Solstrand 26
944 73  Piteå

E-post: info@byggtransporter.se
Bankgiro: 5847-1533
Organisationsnummer: 556467-2573
VAT: SE556467257301 
Godkänd för F-skatt
Styrelsens säte: Piteå

Roger   Filipsson

Roger Filipsson

Mobil: 070-543 95 97
roger@byggtransporter.se

Marcus Filipsson

Marcus Filipsson

Mobil: 076-807 70 59
marcus@byggtransporter.se

Fakturaadress till Byggtransporter i Piteå AB.

Vi arbetar med att digitalisera våra flöden så långt som möjligt och därmed minska vårt företags miljöbelastning.
Fakturor till oss skall därför skickas enligt något av nedanstående alternativ.
Vi föredrar att Ni använder Alternativ 1 i första hand och Alternativ 2 i andra hand.
Alternativ 3 kan användas om inget av ovanstående passar.

Alternativ 1 – Elektroniska EDI-fakturor (e-faktura)
 Vi ser helst att Ni skickar era fakturor som e-faktura, för smidigare och snabbare hantering. E-faktura är dessutom effektivare, säkrare och miljövänligare.
Vi använder Crediflow AB som operatör för elektroniska dokument.
Vår EDI-adress är: 5564672573
VAN: Crediflow AB
Vår referens: Roger Filipsson, Telefon 070-543 95 97, ekonomi@byggtransporter.se

Alternativ 2  -  PDF-faktura via e-post
PDF-fakturor skickas som bifogad fil med e-post till;
inbox.lev.260308@arkivplats.se
Varje PDF får endast innehålla en (1) faktura. Eventuella bilagor ska ingå i samma PDF-fil som fakturan. Annan bifogad information eller text kommer inte att läsas in.

 Alternativ 3  -  Pappersfaktura för tolkning via postalt flöde
Pappersfaktura via postgång skickas till;
Byggtransporter i Piteå AB
Kund-id FSX3695
FE 301
105 69 Stockholm


Observera att den nya fakturaadressen med ID numret måste anges på varje faktura.
Det räcker inte med att det står på kuvertet.

OBS! Adressändringen gäller endast fakturor. Fakturakopior, påminnelser, följesedlar, information och reklammaterial mm skall inte adresseras till faktureringsadressen.
Detta material skickas och adresseras istället direkt till vår postadress.

Byggtransporter i Piteå AB
Solstrand 26
944 73  Piteå

Jonas Nilsson

Jonas Nilsson

Mobil: 070-604 30 35
jonas@byggtransporter.se

David Berggren

David Berggren

Mobil: 070-514 82 15
david@byggtransporter.se